Демократизація вищої освіти

РЕОМ об'єднує людей з активною громадянською позицією

Демократизація вищої освіти

Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища, розбудова нової держави вимагає реконструкції інституту вищої освіти відповідно до потреб суспільства і освітніх тенденцій у світі, до контексту інтеграції в європейський простір.

Держава та нація без сучасної системи освіти нездатні до відновлення і збереження демократичних інститутів. Для сучасної України освіта стає умовою і гарантом забезпечення історичного переходу нації до нового демократичного етапу, створення нової держави та має бути спрямована на формування нового типу людини з усвідомленням свободи і самовідповідальності.

Діяльність РЕОМ у сфері демократизації вищої освіти має наступні завдання та пріоритети:

  • протидія корупції у вищих навчальних закладах. Оскільки саме вища школа є соціальним інститутом, у якому здійснюється поєднання потреб розумового й духовного розвитку, де формуються принципи світоглядної орієнтації, моральні цінності, стереотипи поведінки – корупція у цій сфері характеризується руйнівними соціально небезпечними наслідками: деформується правосвідомість молоді, модифікується та спотворюється поняття відповідальної суспільної поведінки, відбуваються деструктивні зміни у формуванні особистості молодих людей, знижується демократичний потенціал суспільства;
  • забезпечення егалітарності освіти, яка виражається в рівності освітніх можливостей, як обов’язкової складової демократичного ладу і є спільним надбанням і загальновизнаною цінністю європейської цивілізації. Схвалений в усьому демократичному світі, егалітарний підхід гарантує, що кожна людина, незалежно від її вроджених здібностей, сімейних і суспільних обставин, має право на освіту. Цей підхід виражається в двох видозмінах: як вимога доступності освіти та як рівність можливостей;
  • підвищення якості освіти. Якість – це основний результативний чинник освіти, міра досягнення поставлених в освіті цілей та завдань, а також міра задоволеності очікувань різних учасників процесу освіти від наданих освітніми установами освітніх послуг;
  • розвиток демократизму у відносинах викладачів і студентів. Демократизація суспільства щільно переплітається з демократизацією навчального процесу, стосунків викладачів і студентів. Освітній процес повинен формувати істинних демократів. Будь-які прояви авторитаризму загрожують вихованням покірливості або, навпаки, прагнень до бунту. Демократизм у відносинах викладачів і студентів сприяє формуванню солідаризму і толерантності у стосунках між людьми, крос–культурному спілкуванню на засадах поваги і відповідальності;
  • надання об’єктивних знань і відсутність ідеологічного диктату. Мова йде не про моральний нігілізм чи відсутність виховання суспільних цінностей, а про те, що змістом освіти повинні насамперед бути не погляди чи переконання, а справді наукові відомості, які мінімально піддаються суб’єктивному деформуванню, які повинні подаватися у зв’язку із загальнолюдськими цінностями та моральними принципами, без яких життя в суспільстві є неможливим. Демократичне суспільство усуває небезпеку індоктринації освітнього процесу, дозволивши кожному громадянину самому вирішувати, у чому полягає сенс його життя;
  • розвиток «ціложиттєвого навчання», коли суспільство, і передусім його освітні та професійні інституції, надають індивідові таку можливість;
  • впровадження громадянської освіти. Складовою освітнього процесу в сучасних демократичних країнах є громадянська освіта. Демократія може бути стійкою, а демократичні зміни – успішними лише за умови, якщо громадяни мають необхідні для громадянської участі знання, уміння і бажання їх застосовувати на практиці. Саме ці знання, уміння й установки визначають структуру громадянської компетентності, яку повинна формувати громадянська освіта. Громадянська освіта є визнаним засобом політичної соціалізації, формою заохочення громадян до активної і відповідальної участі в ухваленні спільних рішень;
  • децентралізація, розширення прав навчальних закладів з одночасним посиленням громадського нагляду за ними, зростання автономії університетів;
  • забезпечення відкритості, прозорості та публічності різних суб’єктів освітнього процесу.

Відправити запит

Задати питання

Об'єднуємо людей з активною громадянською позицією

Приєднуйся до нашої команди!

Просуваємо демократію та повагу прав людини
Сприяємо встановленню гендерної рівності
Працюємо над побудовою миру в Україні
Підтримуємо місцеві ініціативи та розвиток громад

Замовити дзвінок

Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб ваше користування сайтом було зручнішим.
Дізнатися більше про файли cookie та з Політикою використання cookies. Натискаючи ОК, ви погоджуєтесь з нею.